O nama / Über uns / About us

preko WITOS

über WITOS

about WITOS

 

Mi podržavamo privredu i turizam u Srbiji

 

Witos je evropska nevladina organizacija (NVO) sa sedištem u Berlinu,Beogradu i Briselu.

 

Cilj našeg rada je da kordinacija i jačanje saradnje u oblasti ekonomskog i turističkog razvoja u Srbiji, kao i sprovođenje zajedničkih akcija u cilju promovisanja ekonomskog i turističkog razvoja Srbije i jačanja ekonomskog položaja.

 

Konkretno, to podrazumeva:

 

- podršku turističke usluge

- iniciranje saradnje poduzetnika

- osnivanje nemačkih firmi u Srbiji

- osnivanje srpskih preduzeća u Nemačkoj.

 

WITOS je centralni saradnik za kontakt i za upit poslovnih i turističkih usluga.

 

Pored ostalog WITOS kao udruzenje se takođe bavi važnim finansijskim i ekonomskim pitanjima budućnosti Srbije i saradnji sa Nemačkom (npr. smernicama industrijske politike, razvoj pojedinih regiona Srbije kao tehnolosko čvorište, povećanje atraktivnosti institucija privrede, turizma, nauke i istraživanja, uticaj na Srbiju u vezi sa Evropskom centralnom bankom, uključivanjem malih i srednjih preduzeća, razvoj biznis planova za pojedine regione Srbije).

 

WITOS takođe učestvuje u formiranju mišljenja da se ustanovi politički značajna pitanja Srbije (npr. zdravstvenog turizma, pružanje zemljišta, lokacija strategija za oblasti ekonomskih problema, koji omogućava industrijske zone rezerve, pitanja tržišta rada, strukturne promene u privredi i turizmu, važnih mera saobraćaja, itd).

 

WITOS poseduje aktivni portal za oglašavanje regiona Srbije i takođe može da projektuje promotere za važne projekte ekonomskog i turističkog razvoja.

Wir fördern die Wirtschaft und den Tourismus in Serbien

 

WITOS ist eine europäische Nichtregierungsorganisation (NGO) mit Sitz in Belgrad, Berlin und Brüssel.

 

Der Zweck unserer Arbeit ist die Koordination und Stärkung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Tourismusförderung in Serbien, sowie die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen, die der Förderung der wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung Serbiens und der Stärkung der wirtschaftlichen Position dienen.

 

Konkret geht es dabei um:

 

die Unterstützung touristischer Dienstleistungen

Anbahnung von Kooperationen

Ansiedlung deutscher Firmen in Serbien

Ansiedlung serbischer Firmen in Deutschland.

 

WITOS ist zentraler Ansprechpartner für die nachfragende Wirtschaft und Tourismusanbieter.

 

Außerdem befasst sich WITOS mit wichtigen finanziellen und wirtschaftlichen Zukunftsfragen Serbiens und der Kooperationen mit Deutschland (z. B. industriepolitische Leitlinien, Entwicklung einzelner Regionen Serbiens als Technologiestandort, Erhöhung der Standortattraktivität für die Einrichtungen von Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung, Auswirkungen auf Serbien im Zusammenhang mit der Europäischen Zentralbank, dem Engagement kleinerer und mittelständischer Unternehmen, Wirtschaftsförderungskonzept für einzelne Regionen Serbiens).

 

WITOS beteiligt sich auch an der Meinungsbildung zu strukturpolitisch bedeutsamen Fragen Serbiens (z. B. Gesundheitstourismus, Flächenvorsorge, Standortstrategien für wirtschaftliche Problembereiche, Aktivierung von gewerblichen Reserveflächen, Arbeitsmarktfragen, Strukturwandel der Wirtschaft und des Tourismus, bedeutsame Maßnahmen des Verkehrs usw.).

 

WITOS betreibt eine aktive Standortwerbung für die Regionen Serbiens und kann auch Projektträger für bedeutsame Vorhaben der wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung werden.

We sponsor business and tourism in Serbia

 

WITOS is a European non-governmental organization (NGO) based in Belgrade, Berlin and Brussels.

 

The purpose of our work is the coordination and strengthening of cooperation in the field of economic and tourism promotion in Serbia, as well as the implementation of joint measures to promote the economic and tourist development of Serbia and to strengthen the economic position.

 

Specifically,

 

The support of tourist services

Initiation of cooperative ventures

establishment of German companies in Serbia

establishment of Serbian companies in Germany.

 

WITOS is the central point of contact for the business and tourism industry.

 

In addition, WITOS deals with important financial and economic questions of Serbia and the cooperation with Germany (eg industrial policy guidelines, development of individual regions of Serbia as a technology center, increasing the site attractiveness for the institutions of economy, tourism, science and research, effects on Serbia in the Relations with the European Central Bank, the involvement of small and medium-sized enterprises, economic support for individual regions of Serbia).

 

WITOS also participates in the formation of opinion on the structural issues of Serbia (eg health tourism, space planning, location strategies for economic problem areas, activation of commercial reserve areas, labor market questions, structural changes of the economy and tourism, important transport measures, etc.).

 

WITOS operates actively for the regions of Serbia and can also become project promoters for important economic and tourist development projects.

WITOS Präsidium Auftaktveranstaltung Gesundheitstourismus Serbien

WITOS Präsidium Auftaktveranstaltung Gesundheitstourismus Serbien

Die Gäste der Auftaktveranstaltung mit Staatssekretär im Gesundheitsministerium Serbien Dr. Meho Mahmutovic und dem Bürgermeister von Cacak

Die Gäste der Auftaktveranstaltung mit Staatssekretär im Gesundheitsministerium Serbien Dr. Meho Mahmutovic und dem Bürgermeister von Cacak, Milun Todorovic

WITOS - Die Auftaktveranstaltung zum Projekt Gesundheitstourismus in Serbien

WITOS - Die Auftaktveranstaltung zum Projekt Gesundheitstourismus in Serbien

WITOS - Besuch in Reha-Klinik Vrnjacka Banja im Juni 2017

WITOS - Besuch bei Staatssekretär Dr. Meho Mahmutovic im Gesundheitsministerium Serbiens

WITOS - Besuch in der Reha-Klinik Atomska Banja im Juni 2017

WITOS - Besuch in der Reha-Klinik Atomska Banja im Juni 2017

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks